Výběr členů

A1 SYSTEM® E.S.S. LLC LÉKAŘSKÝ DŮM V MEZIBRANSKÉ s.r.o. Architektonická kancelář VJEM Architektonická kancelář sm.A.A A1 LEKTOR® VT Centrum
Vývoj on-line a mobilních aplikací

Partneři

BOZPprofi.cz

Přehled článků

BOZP v malých firmách

BOZP v malých firmách

Společnosti s 25 a více zaměstnanci většinou oblast BOZP a požární ochrany řeší, nejčastěji subdodávkami. Jak je to ale s povinnostmi u firem menších?

3. 10. 2017 Celý článek »

Jsou konference přežitkem?

Jsou konference přežitkem?

Internet je dnes pro většinu lidí běžnou součástí života. Mimo jiné poskytuje i mnoho informací pro výkon profese. Ty jsou navíc aktuální a k dispozici jsou i více či méně fundované komentáře. Má tedy smysl fyzicky navštěvovat konference?

20. 9. 2017 Celý článek »

Zásadní novela zákona o požární ochraně

Zásadní novela zákona o požární ochraně

Trochu skrytě proběhla již osmnáctá novela zákona o požární ochraně. Vydána byla v zákoně o střelných zbraních a střelivu již před více než rokem a nedávno, 1. srpna 2017, nabyla účinnosti. Přitom zásadním způsobem mění požadavky na provozování činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím. Zároveň za jejich neplnění stanovuje významný postih – pokutu až do výše 10 000 000 Kč.

31. 8. 2017 Celý článek »

Neuznání nemoci z povolání

Neuznání nemoci z povolání

Manžel byl na výstupní prohlídce, o kterou si sám zažádal. Pracoval v dole 23 let a nyní je 12 měsíců v nemocenském stavu, kdy mu nebyl uznán pracovní úraz na záda. Během léčby mu zjistili, že má nález na plících, taktéž nález na krční páteři a artrózu rukou 2. stupně. I tak mu nebyla uznána choroba z povolání, manžel není schopen již se nikde zaměstnat, poraďte, jak se máme bránit.

23. 8. 2017 Celý článek »

Požární ochrana – základní povinnosti

Požární ochrana – základní povinnosti

Jaké jsou základní povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob (nejen) po novele zákona o požární ochraně?

23. 8. 2017 Celý článek »

Úkoly v BOZP a personalistika

Úkoly v BOZP a personalistika

Ráda bych se zeptala, jaké činnosti by měly být zahrnuty a vykonávány personalisty z pohledu BOZP?

31. 7. 2017 Celý článek »

Povinnosti zaměstnavatele vůči poskytovateli PLS

Povinnosti zaměstnavatele vůči poskytovateli PLS

Víme, že máme povinnost uzavřít smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem pracovnělékařských služeb v oboru praktické lékařství nebo všeobecný praktický lékař. Máme vůči poskytovateli pracovnělékařských služeb ještě ..

7. 7. 2017 Celý článek »

Jak přistupovat ke komu v oblasti BOZP?

Jak přistupovat ke komu v oblasti BOZP?

Jak prakticky a efektivně plnit povinnosti ve vztahu k vlastním zaměstnancům, jak ve vztahu k zaměstnancům jiného zaměstnavatele či k osobám samostatně výdělečně činným?

28. 5. 2017 Celý článek »

Světový den BOZP

Světový den BOZP

Dnešní den je věnován vzpomínce na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce. Od roku 2003 je 28. duben vyhlašován Mezinárodní organizací práce (ILO) s cílem celosvětově propagovat prevenci vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.

28. 4. 2017 Celý článek »

Kamerový systém na pracovišti

Kamerový systém na pracovišti

Zavedení kamerového systému na pracovišti je opatřením, k němuž může zaměstnavatel přistoupit za účelem kontroly práce zaměstnanců. Přitom ovšem musí dodržet zákonem daná pravidla podle toho, v jakém režimu je kamerový systém provozován.

15. 7. 2016 Celý článek »

Jak je to se školením řidičů – referentů?

Jak je to se školením řidičů – referentů?

Školení řidičů je zákonem daná povinnost, kterou musí provádět zaměstnavatelé pro své zaměstnance. Je rozdíl mezi povinným školením řidičů z povolání a školením řidičů referentů, který je dobré znát.

15. 4. 2015 Celý článek »

E-learning pro školení BOZP a PO ano či ne?

E-learning pro školení BOZP a PO ano či ne?

E-learning je oblíbená forma vzdělávání. Má své zastánce i odpůrce. Je však závažnou otázkou, zda je vhodný či přímo přípustný při školeních BOZP a PO. Co na to říkají státní kontrolní úřady, advokacie a zákony?

12. 4. 2015 Celý článek »

©2016 - 2017 Česká Komora Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s.