Výběr členů

A1 SYSTEM® E.S.S. LLC LÉKAŘSKÝ DŮM V MEZIBRANSKÉ s.r.o. Architektonická kancelář VJEM Architektonická kancelář sm.A.A A1 LEKTOR® VT Centrum
Vývoj on-line a mobilních aplikací

Partneři

BOZPprofi.cz

Neuznání nemoci z povolání

Neuznání nemoci z povolání

Manžel byl na výstupní prohlídce, o kterou si sám zažádal. Pracoval v dole 23 let a nyní je 12 měsíců v nemocenském stavu, kdy mu nebyl uznán pracovní úraz na záda. Během léčby mu zjistili, že má nález na plících, taktéž nález na krční páteři a artrózu rukou 2. stupně. I tak mu nebyla uznána choroba z povolání, manžel není schopen již se nikde zaměstnat, poraďte, jak se máme bránit.

Odpověď

Váš dotaz obsahuje řadu neúplných údajů, takže se předem omlouvám, nebude-li moje odpověď plně vyčerpávající. Předně, jak došlo k úrazu a proč a kým mu nebyl uznán úraz jako úraz pracovní. Pokud Váš manžel utrpěl pracovní úraz, tedy nějaké náhlé poškození zdraví při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, pak jste měli požádat o pomoc oblastní inspektorát práce, aby vyšetřil příčiny a okolnosti úrazu a aby zjistil, proč zaměstnavatel úraz zatajil, nevyšetřil a neohlásil. Kontakt na váš oblastní inspektorát práce najde na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce (www.suip.cz). O tom, jestli se skutečně jedná o úraz pracovní, však může rozhodnout výhradně jen soud.

Pokud se týká neuznání nemoci z povolání, tak tam se jedná o správní řízení a je možno se proti rozhodnutí kliniky nemocí z povolání odvolat. V tomto ohledu – tedy zda je z medicínského hlediska naděje na uznání/neuznání nemoci z povolání a zda má smysl podávat odvolání proti rozhodnutí kliniky nemocí z povolání nebo znovu žádat o uznání nemoci z povolání - byste se měli ale předem poradit s obvodním (registrujícím) lékařem Vašeho manžela. I registrující lékař může Vašeho manžela vyslat na prohlídku na kliniku nemocí z povolání.

Dále uvádíte, že Váš manžel podstoupil výstupní prohlídku, dovozuji tedy, že končí pracovní poměr. Nevím ale, jak je to možné v době pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel mu výpověď sám dát nemůže. V tomto ohledu se musíte poradit s právníkem.

Nakonec asi bude rozhodující stanovisko posudkové komise nemocenského zabezpečení. Píšete, že Váš manžel je již 12 měsíců v pracovní neschopnosti. To znamená, že pomalu končí podpůrčí doba a že lékaři rozhodnou, co dál. Pokud je naděje na uzdravení, tak mohou rozhodnout o prodloužení podpůrčí doby a pokud ne, pak asi navrhnou Vašemu manželovi, aby si požádal o invalidní důchod. O ten si konečně mohl požádat hned, když začal být práce neschopen (a dnes si může požádat i zpětně).

Jak je patrno z vašeho dotazu, celý případ je značně komplikovaný, a proto doporučuji konzultaci s právníkem. Pokud je Váš manžel v odborech, doporučuji využít právních poraden Regionálního právního poradenství ČMKOS (kontakt najdete na www.cmkos.cz).

Ohledně invalidního důchodu (zejména termínu, od kterého Váš manžel požádá) doporučuji, se poradit na Vaší příslušní okresní správě sociálního zabezpečení. (Kontakt na ně nalezne na www.cssz.cz)

 

Autorka: JUDr. Eva Dandová
Článek byl převzat ze stránky: https://www.bozpprofi.cz/a1t2f

Sdílet na: Sdílet na Google+ Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru

23. 8. 2017

©2016 - 2017 Česká Komora Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s.