Výběr členů

A1 SYSTEM® E.S.S. LLC LÉKAŘSKÝ DŮM V MEZIBRANSKÉ s.r.o. Architektonická kancelář VJEM Architektonická kancelář sm.A.A A1 LEKTOR® VT Centrum
Vývoj on-line a mobilních aplikací

Partneři

BOZPprofi.cz

Základní informace o ČKPB

Požární ochrana (PO)

ČKPB – Česká Komora Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s. sdružuje právnické i fyzické osoby, které podnikají či pracují v oblasti požární ochrany (PO) nebo bezpečnosti práce (BOZP), nebo se jich tyto oblasti dotýkají nebo se o ně zajímají.

Komora svým členům poskytuje odborné zázemí, poradenství i další služby. Členové se mohou prostřednictvím komory vyjadřovat k právním předpisům České republiky v oblastech požární ochrany a bezpečnosti práce, ať již v platné či připravované úpravě.

Cílem ČKPB je zvyšování povědomí odborné i laické veřejnosti o problematice požární ochrany, bezpečnosti práce a souvisejících tématech. Zároveň se snaží zvyšovat kvalitu a profesionalitu poskytovatelů služeb v oblastech požární ochrany a bezpečnosti práce prostřednictvím zvyšování kvalifikace, poskytováním poradenských služeb i nezávislými audity.

Dlouhodobým cílem je pak vytváření tlaku na úpravu zákonných norem tak, aby na jedné straně chránili zdraví a životy zaměstnanců, na druhé straně ale nesmyslně nezatěžovali zaměstnavatele a osoby odborně způsobilé zbytečnými a nepřiměřenými požadavky.

Počátky ČKPB sahají do roku 2014. V té době byla volným sdružením podnikatelů v oblastech požární ochrany, bezpečnosti práce a v oborech souvisejících, jako jsou služby pracovně-lékařské, projektování budov, elektronická školení a další. V průběhu roku 2015 se počet spolupracujících firem i oborů rozrůstal a sdružení začalo získávat ucelenější formu, která v roce 2016 vyvrcholila založením České Komory Požární Ochrany a Bezpečnosti práce.

©2016 - 2017 Česká Komora Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s.